Kolumni

Työnohjaus – henkinen ”suihku”

Konkreettinen määritelmä työnohjauksesta on, että se on henkistä työtä tekevän ihmisen henkinen ”suihku”. Pölyisessä ympäristössä työskentelevä ihminen käy suihkussa työvuoron jälkeen ja olo on sen jälkeen raikas. Kun ihminen tekee työtä ihmisryhmissä tai vaativien asiakkaiden kanssa, hänen tunnemaailmansa kuormittuu kielteisillä ja myönteisillä tunteilla. Tunteet tarttuvat. Tunnemaailma kuormittuu ja se on hyvä puhdistaa, jotta pääsee irti hankalista asioista. Työnohjaus puhdistaa.

Työnohjaus puhdistaa

Työnohjausta on alun perin käytetty psykiatristen sairaaloiden työntekijöiden parissa. Siitä se on levinnyt vähitellen kaikille työaloille, joissa ihmiset kuormittuvat henkisesti ja kärsivät työn aiheuttamasta kuormituksesta ja stressistä. Nykyisin työnohjausta käytetään miltei kaikilla aloilla. Kaupan alalla, pankkityön ja palvelutyön ohessa, sairaaloissa, lastenkodeissa ja päivähoidossa sekä opetusalalla erityisesti palveluyritysten maailmassa. Lisäksi maassamme on myös yli sata Johdon työnohjaaja.  Ajatus on pitää huolta työntekijöistä ja johtajista ennalta ja auttaa heitä myös kehittämään omaa työtään.

Työnohjaus on reflektoinnin eli itsearvioinnin paikka

Sen lisäksi että työnohjaus purkaa kuormitusta se siis auttaa työntekijää tai johtajaa kehittämään omaa työtään. Työnohjauksessa opitaan reflektoimaan eli arvioimaan omaa toimintaa ja pohditaan kuinka omaa toimintaa voi muuttaa työtilanteessa niin, että työ sujuisi paremmin. Toisia ei voi muuttaa, mutta omaa asennetta ja tapaa toimia voi.

Työnohjaus on pysähtymistä 

Nykyisin ihmiset tekevät työtä tiimeissä ja kiireessä ja pysähtymistä tarvitaan. Johtaja tai työntekijä saa mahdollisuuden pysähtyä kuuntelemaan itseään, että missä mennään. Hän purkaa luottamuksellisessa ilmapiirissä harminsa ja jopa oman epävarmuutensa ja etsii uutta tapaa toimia ja ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.

Työnohjaus tuottaa hyvää työtä 

Työnohjauksen tutkimuksissa on todettu työnohjauksen olevan hyvin tuloksellista. Se tehostaa työntekijän  ja  johtajan työn tekoa. Ihminen oppii näkemään omat tekemisensä vaikutukset ja oppii uusia toimintatapoja. Työn kuormitus kevenee ja sitä kautta voimavarat lisääntyvät ja työ tehostuu. Ihminen näkee paremmin eteensä.  Tunne-elämän ”vatkauksesta” päästään uudistamaan työtä.

Olen itse tehnyt työnohjausta tänä vuonna 30 vuotta. Olen myös itse ollut jatkuvasti erilaisissa työnohjausryhmissä tai yksilötyönohjauksessa, koska teen työtä ihmisten kanssa.  Pidän sitä hyödyllisenä ja suosittelen kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville. Sitä voi olla esim. 10 kerran kokeilusarjan yksin tai ryhmässä. Yleensä työnohjaukset ovat 1-3 vuoden prosesseja. Istutaan kerralla 1½ tuntia 1-4 viikon välein ja arvioidaan aina puolivuosittain ja yksilötyönohjaus on yleensä 60 minuutin istunto.

Hyvä lukija  – kokeile työnohjausta yhtenä tapana kehittää ja kouluttaa itseäsi.

Lisätietoja: www.johdontyönohjaajat.fi  ja suomentyonohjaajat.fi

 

Iloa ja voimia sekä myönteistä ajattelua kaikille

 

Matti Nokela

Johdon ja henkilöstön työnohjaaja CSLE ja STOry

www.mattinokela.net

 

 


Tahto on hyvä mutta keinot puuttuvat

Ritva Santavuori kysyy, onko vanhuspalvelulaista mihinkään.

Lue lisää »
Vähemmän on enemmän

Ylilääkäri Mikko Roine tietää, kuinka auttaa syrjäytyviä nuoria.

Lue lisää »
Välitetään toisistamme

Alzheimeryhdistyksen Pertti Riihelän kolumni järjestötyön merkityksestä.

Lue lisää »
Henkinen työsuojelu kuntoon
  • Yhteystiedot

    Helsingin seudun Mielenterveysseura ry

    Topeliuksenkatu 17 C 83,
    00250 Helsinki